Aktuelle reiser


Irland - den grønne øya

Temareiser, Dublin, 06 - 14.04.2018

Fra kr. 14 400

Route 66 - fra Chicago til Los Angeles

Temareiser, Amerika, 27.08 - 11.09.2018

Fra kr. 29 900

Landbruksfaglig tur til Midtvesten

Temareiser, Amerika, 10 - 21.09.2018

Fra kr. 24 300

Midtvesten og Alaska i utvandrernes fotspor

Temareiser, Amerika, 09 - 21.08.2018

Fra kr. 29 900

Indianernes USA med Tore Strømøy

Temareiser, Amerika, 26.09 - 10.10.2018

Fra kr. 31 900

Relaterte innlegg


Bilder og tekst av Tore Strømøy

Dette er et tilbakeblikk på indianerturen vi arrangerte i 2016.

Les mer

Route 66 ble satt i drift fra 11. november 1926, som en del av det gamle U.S. Highway systemet. Den gikk fra Chicago i øst til Los Angeles i vest, gjennom 8 stater og med en lengde på ca 3 940 km. Mye av veien er idag inflettet i det nye Interstate veisystemet, men det er fortsatt omkring 80% av veien som eksisterer eller er gjennoppbygd.

Les mer

I den Amerikanske Midtvesten er det tydelige spor etter de som emigrerte fra Norge på 18- og starten av 1900-tallet.

Les mer

Les Oline Lilleholte Staverløkk sitt reisebrev fra turen som fulgte i fotsporene til utvandrerne fra Soknedal.

Les mer

Amerikabussen arrangerer skreddersydde turer til USA og Sør-Amerika for større og mindre grupper, lag og foreninger. Vi har gode samarbeidspartnere og kan legge opp turen etter hva gruppen ønsker. Vår kompetanse er din nøkkel til et vellykket og profesjonelt arrangement. Vi har arrangert turer for grupper siden 2007. Under er utdrag fra skreddersydde gruppereiser i året 2015.

Les mer

Bli kjent med Solgruppen - se vår infofilm